Egyéni vállalkozók alapítását, könyvelését és bérszámfejtését vállalom.

Egyéni vállalkozás alapításánál fontos szempontokat kell vizsgálnunk. Az egyik ilyen szempont az adózási forma választása, hiszen ez dönti el hogy a későbbiekben mennyire lesz a működésünk gyümölcsöző

Adózási formák:

  • Kata adózási forma választása esetén (évi 12 M Ft-ig adómentes, felett 40 % adó fizetési kötelezettség terheli az adózót. Az év közben induló vállalkozás esetében időarányosítás szabályait kell alkalmazni )
  • Szja adózási formát választó egyéni vállalkozó jövedelmét kétféle módszer közül választva határozhatja meg (vállalkozói jövedelem szerinti adózás, vagy pedig az átalányadózás. ) A vállalkozói jövedelem szerinti adózás választása esetében a bevétel és költség különbözete után adózunk, míg az átalányadózás esetében a bevételből a jövedelem az elismert, egyes tevékenységek szerint különböző százalékban meghatározott költséghányad (költségátalány) levonásával állapítható meg. A vállalkozói adóalap után 9 % az adó mértéke.
  • EVA (induló vállalkozások nem választhatják, választásához legalább 1 lezártüzleti év kell hozzá)

Adóalanyiság választása

  • Áfakörös (áfa levonási joggal élhetünk)
  • Adómentesség választása ( évi 12 M Ft, a költség számláink után nem vonhatjuk le az áfát)

Tevékenységi körünk meghatározása

Székhely, telephelyeink megválasztása

A MÁR MŰKÖDŐ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK esetében

A vállalkozói jövedelem szerinti adózás a bevétel és költség különbözeteként meghatározott adóalap után adózunk, azzal a kiegészítéssel, hogy itt a vizsgálni kell, a kiszámított vállalkozói adóalap összege elérte-e a jövedelem-minimumot.

Jövedelem-minimumnak a tárgyévi adóalapba beszámító vállalkozói bevétel 2 százalékát kell tekinteni.

Ha a bevétel és költség különbözeteként realizált adóalapunk kisebb, mint a jövedelem minimum, akkor a jövedelem minimum után kell adózni, amennyiben adózó nem él nyilatkozattételi jogával.

Nem kell alkalmazni a jövedelem-minimumra vonatkozó rendelkezéseket az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének (újrakezdésének) évére és az azt követő adóévre, amennyiben a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott (ideértve azt az esetet is, ha ebben az időszakban nem volt bevétele); ha a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységi körét érintően elemi kár következett be az adóévben vagy a megelőző adóévben.

Könyvelés szolgáltatásaim

Egyszeres és kettős könyvvitel
Vevő- szállító analitikák vezetése
Tárgyi eszköz nyilvántartása
Bérszámfejtés:
– havi bérszámfejtés, bérösszesítők, bevallások, bér és járuléklisták elkészítése
– szabadságok, egyéb távollétek nyilvántartása
– különféle munkáltatói igazolások kiadása

Bevallások készítése
Beszámolók készítése
Igény szerint munkaszámos könyvelés
Egyéni vállalkozás indítása
Kötelező szabályzatok készítése
KSH adatszolgáltatás
Adóhatóság előtti képviselet